Hoe kunnen we eenzaamheid onder ouderen oplossen?

Hoe kunnen we eenzaamheid onder ouderen oplossen?

Eenzaamheid onder ouderen. Het lijkt een hardnekkig probleem. Veel ouderen voelen zich eenzaam en het is moeilijk om daar wat aan te doen. We kunnen er gelukkig allemaal voor zorgen dat heel wat ouderen een stuk minder eenzaam zijn. Ouderen zelf kunnen daar ook wat aan doen, door zelf actie te ondernemen. Maar ook kinderen en andere familieleden van eenzame ouderen kunnen helpen om de eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. Natuurlijk kunnen ze een volledig verzorgde reis naar Spanje boeken bij LEUKS 70Plus Vakanties, maar er zijn nog meer dingen die je kunt doen om je opa, oma, oom, tante, vader of moeder wat minder eenzaam te laten voelen.

Hoeveel ouderen voelen zich eenzaam

Om de eenzaamheid onder ouderen te kunnen relativeren, zetten we wat cijfers op een rij. Om te beginnen, hebben we in Nederland natuurlijk te maken met vergrijzing. In begin 2017 waren er in Nederland 3,1 miljoen 65-plussers, waaronder 0,7 miljoen 80-plus zijn. De verwachting is dat dit in 2040 gestegen is naar 4,7 miljoen 65-plussers, waaronder 2 miljoen 80-plussers. Dit is in totaal 26%. Bijna een miljoen ouderen voelt zich eenzaam in Nederland. Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd, maar waarom voelen ouderen zich precies eenzaam? Dit gebeurt vaak door een opeenstapeling van gebeurtenissen. Denk aan het overlijden van dierbaren of een minder wordende zelfstandigheid en mobiliteit. Eenzaamheid zorgt niet alleen voor psychische problemen, maar ook voor lichamelijke problemen. Zo kan eenzaamheid de bloeddruk verhogen en is er een verhoogde kans op depressie. De kans op vroeg overlijden is bij eenzaamheid twee keer zo hoog als bij overgewicht. Het is dus heel belangrijk dat we eenzaamheid bij ouderen gaan terugdringen. ​

Tips om eenzaamheid onder ouderen terug te dringen

We kunnen er met zijn allen wat aan doen om eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. We geven je graag wat tips!

  • Voer eens een gesprekje met een oudere en wees behulpzaam. Dit hoeft dus niet per se te gaan over iemand die je kent. Ben je boodschappen aan het doen, maak dan eens een praatje met een oudere. Het kan best dat jij de enige bent die ze spreken op een dag, en dat kan hun dag een stuk beter maken.
  • Wil je graag iets doen, maar heb je zelf geen oudere in de familie die wat eenzaam is? Dan kun je ook vrijwilligerswerk doen bij een plaatselijk verzorgingstehuis of laat je koppelen aan een oudere in de buurt om regelmatig eens een kopje koffie mee te drinken. Dit kun je doen bij het Ouderenfonds.
  • Help ouderen in contact te komen met andere ouderen. Vaak ligt voor ouderen de drempel heel hoog om hun eenzaamheid toe te geven en op zoek te gaan naar sociale contacten. In de buurt wordt vast wel eens per week een gezellige middag voor ouderen georganiseerd. Help jouw opa, oma, vader, moeder, oom of tante eens daarmee in contact te komen.
  • Ga gewoon eens wat vaker op bezoek bij de ouderen in je familie. Neem ze mee op pad en ga wat leuks doen! Daar vrolijk je hen waarschijnlijk erg mee op.

Samen kunnen we eenzaamheid onder ouderen terugdringen! Voor jou is het waarschijnlijk een kleine moeite, terwijl het voor de ouderen hun hele dag een stuk beter kan maken. ​

Leave a comment